لغات لری با معانی فارسی تالیف: حسن سهرابی| ویکی پدیا فارسی

لغات لری با معانی فارسی تالیف: حسن سهرابی

1) بَخَن: بخند

2) خَنِس: خندید

3)نَخَنِس: نخندید

4) سُواشو کُونیت: آنها را جدا کنید

5) هِنا مِنَن: صدا می کنند

6) دُمِشِ گِرِتِنَ: دنبال آن را گرفته اند

7) دِ نو بَخو: از اول بخوان

8) دِ دُوارَ بَخو: از اول بخوان

9) زِ ویرِم رَت: از خاطرم رفت

10) آروم بَرو: یواش بران

11) گُمُو نَنِم: فکر نکنم

12) تِیا نازارِش؛ چشمهای نازش

13) سی ایمانَه:  برای ماست

14) سی ایما نی: برای ما نیست

15) سی ایما بی: برای ما بود

16) آسو بی: آسان بود

17) پایار بویی: پایدار باشی

18) چو آوْرِبهار: همانند ابر بهار

19) تَقِلا نَن: تکون نخور

20) دَسیا خوت: دستهای خودت

21) رِمِس دِ سِرِم: بر روی سرم خراب شد

22) دی یَ نِمیانُ: دیگر نمی آیند

23) چَش وِ دِرِم: چشم به در هستم.،چشم براهم

24) سایَه بُو نی: سایه بان نیست

25) وِری روییمو دَر: بلند شو برویم بیرون

26) کِلِش کو بیا: بفرست بیاد

27) هُفتی دِ کِلِش: در کنار او خوابید

28) کَل گَپی بی: بز کوهی بزرگی بود

29) کُ لی یَ: کوتاه قدی است

30) بَرِز دی گُلَ: در این قسمت بریز

Loghatelori.blogfa.com