فرهنگ لغات لری .مولف: حسن سهرابی| ویکی پدیا فارسی

فرهنگ لغات لری .مولف: حسن سهرابی

1)شیرِشِ دُختی= شیرش را دوشیدی

2) رِکویی= رکابی

3)خال پِلَنگی= خالهای روی پوست پلنگ

4) شَروَتِ سینَ= شربت ضد سرفه

5) کِر وَن تَش= ته آن خط انداخت

6) ناخُ= ناخن

7) صُیی= صابون

8) وِرو گَشتی اَ= بد شده ای

9) بازی مًنی= بازی می کنی

10) زو وِزی= زود بیدارشو

11) زو وِری سا اَ= زود بیدار شده است

12) عَسکِمِ وَن = از من عکس گرفت

13) کِلَ شیر= خروس

14) دَنگ= صداگِرِ گُمال= خرابها

15) نُمِ نِشُ= نام و نشان

16) اِشکار= شکار

17) اِشناختِنِش= آن را شناختند

18) اَیونی اَ= متعلق به اعیان است

19) اِی رولَ=برای افسوس به کار می رود.ای فرزندم

20) بِلیز= شعله آتش

21) هِ مِ گِ رو وَ= همش گریه می کند

22) شَکُ وَ کُ= تکان تکان

23) چو اِیلِت= چشمانت

24) کُت کُتِش کِدِم= آن را تکه تکه کردم

25) اَوِلِ زِمُ= اول زمان

26) آوْ خُرَ= پشته ای خاک را که می خواستند گل کنند وسط آن را گود کرده و در آن آب می ریختند

27) آهِر= آخور حیوانات

28) یِ سالِ آزِگار= یک سال پی در پی

29) آسُنِش کُ= آن را آسانتر کن

30) هُوی= واژه ای برای هشدار و بانگ زدن بر کسی.بازنشر مطالب بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

Rostaybayan.blogfa.com

Telegram.me/rostaybayan