فرهنگ لغات لری،،،مولف: حسن سهرابی| ویکی پدیا فارسی

فرهنگ لغات لری،،،مولف: حسن سهرابی

1) دامُو نَ= دامان

2) قِرنیا دِشُ:= همه را نابود کرد.همه را از بین برد

3) وِ قُرُ= نوعی قسم خوردن .به قرآن قسم

4) فیکَ بَکَش= سوت بزن

5) دو دَمَ نَن= دود به راه ننداز

6) دَپِنَ= سوزنی کوچکتر از جوال دوز

7) دِرِنانِش= آن را پاره کردند

8) رِش کِد= آن را فرستاد

9) قَلوِم شیق بُرد:= قلبم شکاف برداشت

10) دَگِنَک= چوب دستی

11) دال شُو. اِنا نِ= بازی به هم زن،بازی را خراب کردن

12) هی دِ زیرِ بَلگ= هنوز در زیر برگ است

13) ما رُو اِم صَرا= می خواهم به صحرا بروم

14) پِمُنَ= پیمانه

15) هالو= دایی

16) هالوزا= پسر دایی

17) شو اِس= به هم خورد

18) وِ وَر دِلَک بُردِم= با هل دادن مرابرد

19) بی هُمالِ مِ= رقیب من شده است

20) سَژ دَ= سجده

21) پار اُما= پارسال آمد

22) شیر دُختِ= دوشیدن شیر

23) هِشتِش= به او اجازه داد

24) شَو کو رَ چَش= دید کم چشم در شب

25) دُل= طبل

26) مو نَرم کُ= نرم کننده موی سر

27) سِ ای شُ نِمِل= نگاه کن به این شانه ها.کنایه ایست برای آدم شل و شلخته

28) شی شِنَ= گیجگاه

29) شی شِنَش= گیجگاه او

30) دُختِشَ= آن را دوخته است..باز نشر مطالب بدون ذکر منبع ممنوع است.

Rostaybayan.blogfa.com

Loghatelori.blogfa.com