فرهنگ جامع لغات زبان شیرین لری،،،تالیف: حسن سهرابی| ویکی پدیا فارسی

فرهنگ جامع لغات زبان شیرین لری،،،تالیف: حسن سهرابی

1) پِکنیک= پیک نیک

2) زِنَ مِمُنی= زنده می مانی

3) بیکِش= بدون سروصدا،ساکت

4) وِلاتِ وَر= حیران و سرگردان

5) اَفتو گیر= آفتاب گیر،سایه بان

6) سیت بَسازِمِش= برای تو آن را بسازم

7) جُنِ خُمَ= به جان خودم

8) هُنَ بی= خانه بود

9) بُنَ نیر= بهانه نگیر

10) زینَ= زن

11) سَرتاسی یَ= سربدون مو

12) هِ اَلا= هنین الان

13) رَم وِم بَنیت= به من رحم کنید

14) سی قَ سِرِت= فدای سرت

15) وِت می اَن= به تو می دهند

16) صیا خوییَم دارَ= صدای خوبی هم دارد

17) هی وِرِم= بر تن من است

18) هی وِرِکَم = در جلوی من است

19) نازِت مَکیشِم= نازت را می کشم

20) پا بَنیت= پا بگذارید

21) مِگِرِمِنا= صدای انفجار

22) هیز گِر= بلند شو

23) مِ هِ خوم مواِم= من خودم می گویم

24) تَزِ پام دِرما= بی حسی و خستگی پایم رفت

25) اُفتایی زَمَت= به زحمت اُفتادی

26) هام دِ خِدمَتِتُ= در خدمت شما هستم

27) زِنَ مَنِن یا مُردی یَسَ= زنده است یا مرده است

28) وَخْتِمِ نیر= وقتم را نگیر

29) وا خوت بور= با خودت ببر

30) وا خوش بیارَ= با خودش بیاورد

31) چی یایی بیر= چیزی یاد بگیر

32) اِسبی شو= شب سپید

33) دَشتَکی= مصنوعی

34) نا هَلمونَ رَت سیش= یه هویی به سمتش رفت

35) ویرِت نَرواَ= فراموش نکنی

36) دیرَ= دیرهنگام است

37) دیرَ= دور است

38) بَرگَردو= بر گردان

39) بَرگَردو= استفراغ

40) وازِ وازَ= باز باز است، بازنشر مطالب بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

Rostaybayan.blogfa.com

Loghatelori.blogfa.com

Bazizagros.blogfa.com

Telegram.me/rostaybayan