فرهنگ جامع لغات زبان شیرین لری.مولف؛حسن سهرابی| ویکی پدیا فارسی

فرهنگ جامع لغات زبان شیرین لری.مولف؛حسن سهرابی

1) خیلی اَنو دارَ= خیلی ناراحت کننده است

2) مایی= ماهی

3) آساره ریز= ستاره کوچک

4) وِحَسُو= به حساب

5) تیتالی= غلغلک

6) او هیسا ناهات= او جلوتر از تو است

7) لیچار مُو اَ= چرت و پرت می گوید

8) دو تویی= دوتایی

9) نِمِرَ دِ کَلَم= در سرمن نمی رود.من نمی فهمم

10) کَلَم تِرَکِس= سرم ترکید

11) چَغِلیا نُرَنِت= شغال ها تو را نخورند

12) تَمیس نِمواَ= تمییز نمی شود

13) شوگار دِرازَ= شب بلند است

14) هَمَ چی هیسا= همه چیز وجود دارد

15) روز کُل بی= روز کوتاه شد

16) گِرِکِش بِ وِش= آن را به آن گره بزن

17) قُرصِ قُرصَ= محکم محکم است

18) شَروَت بُر= شربت بخور

19) آسارَ قَوس= ستاره قوس که منشا تولید سرماست

20) هُنیش= بیا بگیرش

21) رَت مَچِد= به مسجد رفت.بازنشرمطالب بدون ذکرمنبع ممنوع است.

Loghatelori.blogfa.com

Rostaybayan.blogfa.com