لغات لری| ویکی پدیا فارسی

لغات لری

1) مِکیسِش کِدی: او را دعوت کردید

2) مِکیسش کو: آن را دعوت کن

3) سِنو دیَه وِت: مرض لا علاج بگیری

4) بُلِن بالا: بلند بالا

5) سِچی وِ مِه نِمویی: چرا به من نمی گویی

6) دِ مینجاش بی: در وسط آن بود

7) کِپَ: بسته است

8) کِپ بی: بسته شد

9) ایمو: ایمان

10) آساریا دِرمان: ستاره ها بیرون آمدند

11) هو کارَش کِدی: او را عادت دادی

12) چویی بُرَن: چای بخورند

13) زوتِری بیا: زودتر بیا

14) سِرازیر بی وِ ایلا: به این طرف سرازیر شد

15) لیج بی: سرازیر شد

16) کی بی وِت گُت: چه کسی بود به تو گفت

17) صُحو ناری: صاحب نداری

18) وِ یِگِل وِلِش کِد: یکدفعه او را رها کرد

19) شو اُما اَ: شب آمده است

20) چوآر شَه بی: بر عکس شد.

 

Loghatelori.blogfa.com