لغات لری| ویکی پدیا فارسی

لغات لری

1)هَردیمَ ه: خورده ایم

 

2) دِشمو: فحش و ناسزا

3)زینَ ه: همسر(زن)

4) دَکِش کو: دست به سرش کن

5) بَهَرِنِشو: آنها را آسیاب کن

6) مِلاژَم مِکِلا شی یه: سقف دهانم خارش دارد

7) رو اِسبی: صورت سفید

8) پَفِم سولا بی: ریه ام سوراخ شد.

9) پُف کِد: فوت کرد

10) وِری سا: بلند شد

11) پیایی اَ: مردی است

12) مِرَمَ: شوهرم است

13) ای لا: اینور

14) وِرمِسِم: بلند می شوم

15) کُلمِجور: کاوش و جستجو

16) بُهُو فتیت: بخوابید

17) اِنجَ اِنجَش کِدِم: ریز ریزش کرده ام

18) شَلِ کُتِش کِد: تکه تکه اش کرد

19) کُت کُتِش کرد: تکه تکه اش کرد

20) آوْ لَفو: سیلاب

Loghatelori.blogfa.com 


برچسب‌ها: لغات لریتالیفحسن سهرابی